Người Việt nhịn ăn, uống tuyết để vượt biên rồi vỡ mộng tại Anh

Đăng ngày

Trước chặng vượt biên nguy hiểm từ Pháp sang Anh, người di cư Việt Nam phải trải qua nhiều tháng, nhiều năm khổ sở trong tay những kẻ đưa người ở các nước khác trong hành trình. Dù vậy, khoảng 18.000 người Việt Nam vẫn đi như vậy mỗi năm, trả những khoản tiền 15.000-40.000…