Chính phủ Úc hỗ trợ 15,000$ cho các gia đình chuyển đến sống và làm việc ở lãnh thổ Bắc Úc

Đăng ngày

Lãnh thổ Bắc Úc muốn thu hút nhiều người đến sống tại vùng đất này hơn và đang có những ưu đãi cho các gia đình, các cặp vợ chồng và các các nhân sẵn sàng chuyển đến sống và làm việc ở phía Bắc. Chính phủ cho biết họ sẽ đầy tư đến 9.3 triệu…