Người chơi Pokemon xâm nhập căn cứ Canada

Đăng ngày

Nhiều người chơi Pokemon tiến vào các căn cứ quân sự, buộc quân đội Canada tìm cách đối phó. Ít nhất ba sĩ quan quân cảnh đã được quân đội Canada giao nhiệm vụ tuần tra xung quanh các căn cứ trên toàn quốc với điện thoại và sổ ghi chép trên tay, nhằm phát…