Úc thu hút người di cư mới về vùng nông thôn

Chính phủ Úc có chương trình thị thực mới thu hút người di cư đến các vùng nông thôn của nước này.

Theo các quy định của thị thực khu vực mới được đưa ra gần đây, người di cư đến Úc có ít nhất ba năm sống ở các vùng nông thôn, tỉnh lẻ trước có thể nộp đơn xin thường trú. Úc cũng mở thêm cơ hội cho người lao động nước ngoài hoạt động trong các ngành nghề mới so với trước đây như môi giới bất động sản, diễn viên, nhà sử học và quản lý tổng đài.

Với chính sách mới này, chính phủ Úc mong muốn sẽ thúc đẩy tăng trưởng dân số ở các khu vực đình trệ, cùng lúc giảm bớt áp lực dân số ở các thành phố lớn.

“Bằng cách yêu cầu người di cư sống và làm việc ở tỉnh lẻ trong ba năm mới được xin thường trú, chúng tôi đang khuyến khích họ định cư lâu dài ở những khu vực này” – ông David Coleman, Bộ trưởng Bộ Di trú, cho hay.

Theo số liệu thống kê, 79% tăng trưởng dân số của Úc năm 2017-2018 là ở các thành phố lớn. Trong khi người di cư chịu ở lại khu vực tỉnh lẻ hay nông thôn sau thời gian yêu cầu là rất thấp.

Theo Plo

Đang tải...